Zeneterápia röviden

2012.06.05 22:23

Zeneterápia

 

A művészetterápia egyik ága.

(tánc- és mozgásterápia, képzőművészet terápia, zeneterápia)

 

Minden művészetterápiában közös:

- a nem verbális kommunikációra és kreatív kifejezésre helyezi a hangsúlyt

- bizalmat ösztönző és biztonságos környezetet nyújt

- az emberek felvállalhatják és kifejezhetik erős érzelmeiket.

 

A résztvevőknek zenei előképzettséggel nem kell rendelkeznie!

 

A zenét vagy a zenei elemeket (hang, ritmus, dallam, harmónia, dinamika)

eszközként használja. – nem zenetanítás!

 

Alkalmazási területek

- megelőzés

- személyiségfejlesztés

- önismeret

- korrekció

- gyógyítás

- rehabilitáció

 

Zeneterápia segíti:

- az érzelmek meg- és felismerését

Fejleszti:

- a kapcsolatteremtés képességét

- a mentális és kognitív képességeket

- az empátiás készséget

- a szociális érzékenységet (pl. konfliktuskezelés)

 

Formái

 

Aktív zeneterápia

Az aktív improvizatív zeneterápiában a résztvevők hangszereken játszanak, énekelnek, hangot adnak vagy hallgatják egymás zenéjét.

Kialakíthatják saját zenei nyelvezetüket, amelyen át új tapasztalatokat szerezhetnek érzelmi világukról és kapcsolataikról.

 

Receptív zeneterápia

A receptív, befogadó, élménykeltő zeneterápia lényege a megfelelően kiválasztott zenemű vagy mű részlet hallgatása során felmerülő emlékek, élmények, érzések feldolgozása.

 

Integratív zeneterápia

Integratív zeneterápiáról beszélünk akkor, amikor az aktív és receptív zeneterápia technikáit kombinálva alkalmazzuk, illetve amikor más művészeti ágazat, valamint verbális és nonverbális terápiás módszerek eszköztárából merített technikákat vonunk be a zeneterápiás folyamatba, pl.: bábozás, pantomim, festés, agyagozás, tánc, mozgás, szövegírás, dramatikus megjelenítés, stb.

 

Bővebben:

https://www.parlando.hu/Urbanne.htm

https://www.muvterapia.com/zeneterapia_szakmai_protokol/1